ZAGREBTRANS

PROJEKT

Unutarnje uređenje poslovne zgrade Zagrebtrans

KATEGORIJA

Poslovno

LOKACIJA

 Zagreb, Hrvatska   

REALIZACIJA

2009.

POVRŠINA

Brutto 2500 m2 


autori / Amira Čaušević, Saša Košutić

rasvjeta / Dean Skira

fotografije / Sandro Lendler

investitor / "Zagrebtrans" d.o.o.

o projektu /

Zadatak je bio urediti poslovni prostor na četiri etaže unutar zgrade kružnog tlocrta. Arhitekt i projektant zgrade Ivan Drvar  dao je sluglasnost za slobodnu intervenciju u unutarnji raspored objekta te su uneseni elementi kojima smo nastojali odvući pažnja od izrazito koncentričnog prostora.

Zgrada ima pet etaža: garaže u podrumu, središnje predvorje u prizemlju koje se provlači kroz tri etaže i preko kojeg galerijski prolazi vizualno komuniciraju sa prijemnim pultom, uredima zaposlenika i prostorima za sastanke. Na prvi kat vodi jednokrako zavojito stubište, čelične konstrukcije i staklenih gazišta. Prvi i drugi kat gotovo su identičnog tlocrta. Uredi su otvorenog tipa sa 7-10 zaposlenika. Svaka etaža sadrži po dva velika ureda unutar kojih je interpoliran stakleni kubus u kojem je zasebni ured voditelja odjela. Zadnja etaža se sastoji od dva velika direktorska ureda i manje sale za sastanke, te velike sale za cca 40 ljudi koja se kliznim akustičkim pregradama može podijeliti na tri manje.

Unutarnji volumen zgrade funkcionira kao lako saglediva cjelina, u kojem je vizualna komunikacija iz skoro svih dijelova objekta neometana. Za projekt osvjetljenja je bio zadužen Dean Skira, koji je pratio ideju arhitekata te ritmički smjestio rasvjetna tijela u stropove, naglašavajući upravo ono što i treba biti u prvom planu - svjetlo. Rasvjetna tijela su interpolirana, ne izlaze iz stropnih i zidnih ploha već im utvrđuju volumen.

Potpuna prožetost arhitektonskog oblikovanja i rasvjete dogodila se u središnjem predvorju gdje na stropu osvjetljene kružnice različitih veličina odražavaju kružne oblike s poda predvorja, stvarajući dvostruku sliku između koje se razmjestio prostor. Prozirne svjetleće kugle spuštaju se sa stropa i zaustavljaju na različitim visinama, dodatno dinamizirajući prostor. Na taj je način višeetažni cilindrični volumen dobio poveznicu po cijeloj visini