Hotel ALHAMBRA

PROJEKT

Rekonstrukcija i dogradnja hotela Alhambra i vile Augusta

KATEGORIJA

Turizam 

LOKACIJA

Mali Lošinj, Hrvatska

REALIZACIJA

2015. 

POVRŠINA

Brutto 8212 m2


autori / Amira Čaušević, Tatjana Bilek Žurić, Nataša Škarić, Saša Košutić

rasvjeta / Dean Skira

fotografije / Tamas Bujnovszky, Skira photo

investitor / JADRANKA HOTELI d.o.o.

o projektu/

Osnovna ideja adaptacije i dogradnje hotela je bila preuređenje u skladu s novim standardima i zahtjevima modernih te luksuznih hotela uz očuvanje i poštivanje koncepta održivosti i autentičnosti prirodne i arhitektonske baštine predmetnih građevina i cjelokupnog prostora uvale Čikat.

Povijest Hotela Alhambre i vile Auguste seže do početka prošlog stoljeća u doba secesije i historicizma, u doba življenja u drugačijem tempu na koje ambijent ovog hotela nastoji podsjetiti.

Zgrada Alhambre, djelo arhitekta Alfreda Kellera, građeno je kao zgrada bez ornamenata, usitnjenog volumena, masivnih zidova s elementima tipičnog tradicionalnog mediteranskog oblikovanja. Hotel je kao hommage znamenitoj andaluškoj palači Alhambri uronjen u vrtove prepune sredozemnog zelenila, na koju podsjeća i izborom boje i oblikom otvora pročelja.

Zgrada ville Auguste, tipičnim je klasicističkim oblikovanjem uronjena u atmosferu kraja 19. stoljeća. Na razdoblje secesije dodatno podsjeća naglašenim čvrstim zatvorenim volumenom s dominirajućom loggiom piano nobile-a te geometriziranim i pojednostavljenim fasadnim ukrasima.

Slijedom ideje da je arhitektonski koncept rekonstrukcije i dogradnje ovoga kompleksa primarno htio zadržati ambijent sa postojećim mediteranskim zelenilom i borovima kao zaštitnim znakom, nova građevina je smještena sjeverno, iza postojećih građevina.

Kod postojećih zgrada u novoj arhitektonskoj koncepciji zadržano je izvorno oblikovanje, raspored prostora i volumena te smo poštivali i izvorni raspored javnih prostora hotela Alhambra. Oblikovanjem novog dijela nastojali smo "organskim" oblikovanjem forme koja stalno "bježi" pogledu dobiti dojam nenametljivog, fluidnog volumena. Time je srpasti volumen nove zgrade sa sjeverne strane funkcionalno oblikovan na način da prihvaća posjetioca i usmjerava ga prema glavnom ulazu, dok s južne strane volumen izmiče pogledu dopuštajući autohtonim zgradama hotela i vile zasebno postojanje u prostoru.

Centralno mjesto u novoj građevini zauzima glavni ulaz sa recepcijom, zajedničkom za sve tri zgrade. Prostor je to koji svojim volumenom aktivno presijeca novu zgradu. Orijentiran velikim staklenim stijenama prema moru, otvara pogled kroz krošnje raskošnih borova prema zaljevu Čikat. To je mjesto susreta, povezivanja unutrašnjeg prostora hotela s prirodom uvale gdje pogled "lebdi" između volumena starih zgrada nad ozelenjenim terasama gubeći se u borovima na suprotnoj strani zaljeva.