Arhitektonski ured ARTA projektiranje d.o.o. kao voditelj obrade: prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije sa nama. ARTA projektiranje osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

OBRADA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo, kada je to primjereno i zakonom dopušteno, a ti osobni podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, kontakte poput adrese, e-maila i broja telefona i druge podatke koje ste nam sami dostavili, ovisno o naravi naše suradnje i/ili komunikacije. Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova radi ispunjenja ugovora s Vama.

Prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz poslovnog odnosa s Vama, na primjer kako bismo Vas kontaktirali, izvršili plaćanje naknade za robu ili usluge koje nam pružate i na drugi način ispunili ugovorne obveze. U slučaju da je pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka ugovor, pružanje Vaših osobnih podataka predstavlja nužan uvjet za izvršenje obveza iz istog.

1. Radi ispunjenja naših legitimnih poslovnih interesa

ARTA projektiranje može obrađivati Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa, koji uključuju planiranje, vođenje i praćenje poslovanja i sklopljenih ugovora, provedbu unutarnjih analiza i istraživanja tržišta.

2. Kada to nalažu primjenjivi propisi

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke i ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Naime, primjenjivim propisima može biti naloženo ARTA projektiranju da vodi evidenciju koja može uključivati Vaše osobne podatke, kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

3. Kada ste dali privolu

Kad je to primjenjivo i kada ARTA projektiranje nema drugu osnovu za obradu osobnih podataka, za određene vrste podataka i svrhe obrade, ARTA projektiranje će Vas pozvati, prije obrade, da dostavite svoju privolu. U takvom slučaju, imate pravo povući svoju privolu u svakom trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Vaši podaci će se obrađivati samo u svrhe radi kojih su prikupljeni te, u slučaju potrebe, u onu svrhu koja je u skladu sa prvotnom svrhom u koju su osobni podaci prikupljeni. Ako moramo koristiti Vaše podatke za nepovezanu, ali podudarnu svrhu, obavijestit ćemo Vas unaprijed o tome kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu.

Sigurnost i zadržavanje podataka

ARTA projektiranje poduzima odgovorajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. ARTA projektiranje također poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su ti podaci pouzdani za namjeravanu upotrebu, točni, potpuni i aktualni. Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za gore navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima. ARTA projektiranje aktivno provodi politiku procjene razdoblja pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te će iste brisati po prestanku svrhe u koju su isti prikupljeni.

Otkrivanje i prijenos osobnih podataka

Možda će, u određenim okolnostima, trebati prenijeti ili otkriti Vaše osobne podatke drugim subjektima, uključujući računovodstvene servise i druga sa ARTA projektiranjem povezana društva. Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama, ARTA projektiranje može otkriti ili prenijeti Vaše podatke trećim stranama koje pružaju administrativne usluge i usluge logističke podrške ARTA projektiranju, investicijskim kućama, pružateljima usluga obuke našeg osoblja kao i drugim ugovornim izvršiteljima obrade kojima ARTA projektiranje povjerava obradu osobnih podataka. Primatelji Vaših podataka mogu biti i tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije. ARTA projektiranje će osigurati da su svi takvi prijenosi ili otkrivanje podataka napravljeni u skladu s primjenjivim propisima.