Hotel PLITVICE


IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT - 2020.

3D VIZUALIZACIJE


REKONSTRUKCIJA HOTELA PLITVICE

Hotelski paviljon arhitekta Marijana Haberlea sagrađen između 1954.-1958. godine u sklopu plitvičke hotelske depadanse, pažljivo ukomponiran u osjetljiv pejzaž Nacionalnog parka, posjeduje izvjesni kulturni i društveno-povijesni značaj. Njegovom rekonstrukcijom bi se zadržalo i revitaliziralo sve što hotel predstavlja: JEDINSTVENI LANDMARK U SKLOPU NACIONALNOG PARKA koji svojim razvedenim volumenima, orijentiranim prema jezeru Kozjak, predstavlja centralno okupljališno mjesto turista, izletnika i istinskih zaljubljenika u prirodu. 

Arhitektonski koncept rekonstrukcije i dogradnje ovoga kompleksa primarno je zadržavanje ambijenta sa postojećim značajkama originalnog projekta arhitekta Haberlea. No za potrebe ispunjenja visoke razine ponude u sadržajnom smislu, potrebni su određeni funkcionalno-oblikovni zahvati unutar postojeće građevine u smislu preraspodjele traženih sadržaja, uspostavljanja i povećanja funkcionalnosti komunikacijskih tokova gostiju i servisa te ustrojavanju mreže vertikalnih i horizontalnih komunikacija usklađenih sa pravilnikom o kretanju osoba smanjene pokretljivosti.

Rekonstrukciju ove iznimne građevine potrebno je ostvariti s naglaskom na njegov muzejski karakter - gradnja popraćena lokalnim i prirodnim materijalima kao što su drvo i kamen, dosljednost formi koja prate kretnju korisnika u prostoru, preciznost i odmjerenost u detaljima i dinamika u oblikovanju (motivi iz prirode, izlomljeni oblici podnih, zidnih obloga, pregrada, izvoran dizajn rasvjete) su elementi kojima bi se revitalizirao sveprisutan duh 50-ih, uspostavio jedan skladan međuodnos prošlog vremena i suvremenih tendencija te koji bi u konačnici vratili hotelu zasluženi sjaj i pretvorili ga u unikatno mjesto za odmor svih osjetila...

Unutarnji dizajn hotela Plitvice nedjeljiva je cjelina od prirodnih ljepota u kojima je smješten te umjetničkih tendencija iz razdoblja vremena 50ih. Pristupili smo zadatku poštujući zatečene vrijednosti i s namjerom da originalni elementi unutarnjeg uređenja budu podloga za novi dizajn koji mora biti jedinstven, suvremen i prepoznatljiv. Centralno stubište hotela s velikom staklenom stijenom pronalazimo kao najočuvaniji i najautentičniji prostor hotela te prema njemu orijentiramo vizure s ulaza i recepcije. Ujedno ga preuzimamo kao motiv prema čijem izgledu u funkcionalno-oblikovnom smislu formiramo ostale sadržaje: recepciju, wellness, pansionski restoran te smještajne jedinice.

Tamo gdje je potrebno i nužno naglašavamo restauraciju arhitektonskih detalja i materijala, dok uslijed nužnosti uvođenja aktualnih standarda, pristupom želimo prikazati intervenciju kao rad koji pripada našem vremenu.