Villa FAVORITA

PROJEKT

Rekonstrukcija vile Favorita 

KATEGORIJA

Stanovanje

LOKACIJA

 Mali Lošinj, Hrvatska,   Sunačana uvala 

REALIZACIJA

2016.

POVRŠINA

Brutto 630 m2 


autori / Amira Čaušević, Tatjana Bilek Žurić, Ivona Prašnički

rasvjeta / Dean Skira

fotografije / Tamas Bujnovszky

investitor / "Fil-Adria Turist" d.o.o. 

o projektu /

Projekt preuređenja i rekonstrukcije vile "Favorite" u Sunčanoj uvali u Malom Lošinju u smještajni objekt vrhunskih karakteristika. Kako je zgrada i vanjski izgled zgrade zaštićen, posebna je pažnja bila posvećena obnovi i rekonstrukciji pročelja te usklađenju vanjskog i unutrašnjeg oblikovanja.

Preuređenje i rekonstrukcija uključivali su kompletnu sanaciju i rekonstrukciju konstruktivnog sistema zgrade, te usklađivanje s novim standardima kako za zvučnu i toplinsku izolaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju te kompletno funkcionalno i estetsko uređenje unutrašnjeg prostora, uključivo sve obloge, tkanine i namještaj. Obnovom je obuhvaćena ne samo zgrada već i cjelokupni okoliš zgrade na parceli.