FSK MOSKVA

PROJEKT

Unutarnje uređenje poslovnog prostora FSK Moskva

KATEGORIJA

Poslovno

LOKACIJA

Moskva, Rusija   

REALIZACIJA

2013.

POVRŠINA

Brutto 2878 m2 


autori / Amira Čaušević, Tatjana Bilek Žurić

fotografije / arhiva

o projektu /

Poslovni prostor za upravu kompanije  nalazi se u Moskvi na 7. katu poslovne zgrade novije izgradnje. Osnovna ideja uređenja je usklađivanje sa novim standardima i zahtjevima modernih, luksuznih poslovnih zgrada. Zgrada je građena kao tipična poslovna zgrada u čijem su se dizajnu koristili metali, kamene obloge i staklo kao važan element oblikovanja pročelja.

Tlocrt 7. kata je kvadratan, sa izmaknutim uglovima. Centralno su smještene vertikalne komunikacije i pomoćne prostorije. Horizontalna komunikacija je kružna i povezuje niz uredskih prostora individulanog tipa i tipa open space-a, sala za sastanke te proširenja za manje grupe ili odmor.

U uređenju interijera su korišteni materijali koji su naglasili važnost prostora, a čime je ujedno postignuta ugodna atmosfera, uglavnom od kombinacije drva i kamena korištenim za obloge zidova i podova. Osim klasičnih punih zidova, na više mjesta su korištene i staklene pregrade čime se postiže povezivanje prostora u cijelinu kao i multifunkcionalnost pojedinih zona.